Projekt „Bosnia and Herzegovina Qualifications Framework for Higher Education – BHQFHE“ u Mostaru

U periodu od 4.10.-07.10.2015. godine na Sveučilištu Džemal Bijedić u Mostaru i Sveučilištu u Mostaru održana je radionica BHQFHE projekta, u sklopu koje je održana svečanost dodjele počasnog doktorata  prof. dr. Wilhelmu Schaferu. Prof. dr. Schafer je, inače, rektor Sveučilišta u Paderbornu u Njemačkoj, s kojim Sveučilište „Džemal Bijedić“ ima suradnju više od dvadeset godina.
BHQFHE projekt predstavlja značajan iskorak transformacije i modernizacije visokog obrazovanja u BiH jer definira standarde kvalifikacija za razvoj modela BH kvalifikacijskog okvira za visoko obrazovanje u skladu sa kriterijima Evropskog kvalifikacionog okvira za cjeloživotno učenje (EQF-LLL) i Kvalifikacionog okvira Evropskog prostora visokog obrazovanja(QF-EHEA).

Opširnije...

Završen Twinning projekt “Jačanje institucionalnih kapaciteta za osiguranje kvalitete” koji je financirala EU

U Sarajevu, 2. - 3. rujna 2015. godine službeno je  okončan - Twinning projekt “Jačanje institucionalnih kapaciteta za osiguranje kvalitete” koji je financirala EU u okviru Instrumenta predpristupne pomoći (IPA 2011) u iznosu od 1 milijun eura.

 
Opći cilj projekta je da doprinese povećanju mobilnosti i zapošljavanju radne snage kroz poboljšanje kvalitete visokoškolskih ustanova u skladu sa Bolonjskim procesom. Svrha projekta je bila da se poboljšaju i ojačaju ljudski resursi i institucionalni kapaciteti za osiguranje kvalitete u visokom obrazovanju.

Opširnije...

JAVNI POZIV za predlaganje programa iz športa radi sufinanciranja iz sredstava Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke za 2015. godinu

Bosna i Hercegovina                                          
Federacija Bosne i Hercegovine
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, ZNANOSTI,
KULTURE I ŠPORTA

Broj:07-08-78/15
Široki Brijeg, 21. rujna 2015. godine

JAVNI POZIV
za predlaganje programa iz športa radi sufinanciranja iz sredstava Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke za 2015. godinu

Opširnije...

Rang lista korisnika sredstava nakon provedenog Javnog poziva za programe-projekte kulture za 2015. godinu

Bosna i Hercegovina                                          
Federacija Bosne i Hercegovine
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, ZNANOSTI,
KULTURE I ŠPORTA                         

Široki Brijeg, 15. rujna  2015. godine

Rang lista korisnika sredstava nakon provedenog  Javnog poziva za programe-projekte kulture za 2015. godinu

Opširnije...

JAVNI POZIV: Za predlaganje projekata kulture radi sufinanciranja iz sredstava Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegoačke za 2015. godinu

Bosna i Hercegovina                                          
Federacija Bosne i Hercegovine
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, ZNANOSTI,
KULTURE I ŠPORTA
                       
Broj:07-07-42/15
Široki Brijeg, 28. srpnja 2015. godine

Temeljem članka 5. stavka 1. Odluke Vlade Županije Zapadnohercegovačke o Programu utroška sredstava ''Tekući prijenosi za programe kulture'' utvrđenih proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2015. godinu, ( „Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, br. 6/15), Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke objavljuje

JAVNI POZIV
Za predlaganje projekata kulture  radi sufinanciranja iz sredstava Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegoačke za 2015. godinu

Opširnije...

Nalazite se ovdje: Home Aktualnosti