Rang lista korisnika sredstava nakon provedenog Javnog poziva za programe-projekte kulture za 2015. godinu

Bosna i Hercegovina                                          
Federacija Bosne i Hercegovine
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, ZNANOSTI,
KULTURE I ŠPORTA                         

Široki Brijeg, 15. rujna  2015. godine

Rang lista korisnika sredstava nakon provedenog  Javnog poziva za programe-projekte kulture za 2015. godinu

Nakon provedenog  Javnog poziva za predlaganje programa-projekata iz kulture Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke, objavljuje sljedeću rang listu:

www.mozks-zzh.com/images/datoteke/2015/Rang lista 2015. kultura.pdf

Nalazite se ovdje: Home Aktualnosti Obavijesti i najave Rang lista korisnika sredstava nakon provedenog Javnog poziva za programe-projekte kulture za 2015. godinu