ODLUKA O PROGRAMU UTROŠKA SREDSTAVA „TEKUĆI PRIJENOSI ZA PROGRAME KULTURE“

ODLUKA
O PROGRAMU UTROŠKA SREDSTAVA
„TEKUĆI PRIJENOSI ZA PROGRAME KULTURE“
UTVRĐENIH PRORAČUNOM ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE
ZA 2017. GODINU

POGLAVLJE I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.


(Opće odredbe)
(1) Ovom Odlukom regulira se raspodjela sredstava osiguranih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2017. godinu namijenjenih sufinanciranju programa kulture Županije Zapadnohercegovačke.
(2) Ovom Odlukom određuju se raspodjela sredstava, postupak izbora programa od interesa za Županiju Zapadnohercegovačku, za koje su osigurana sredstva u Proračunu Županije Zapadnohercegovačke za 2017. godinu („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 25/16) Razdjel 21. Glava 010001, Ekonomski kod 614100, „Tekući prijenosi za programe kulture“ u iznosu 82.000,00 KM, te način praćenja i dodjele sredstava.

Članak 2.


(Podatci o Programu)
(1) Razdoblje realizacije Programa: 01. 01. 2017. – 31. 12. 2017. godine.
(2) Naziv: Odluka o Programu utroška sredstava „Tekući prijenosi za programe kulture“.
(3) Svrha  Programa: sufinanciranje programa kulture Županije Zapadnohercegovačke
(4) Visina sredstava: 82.000,00 KM.
(5) Izvor sredstava: Proračun Županije Zapadnohercegovačke za 2017. godinu („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 25/16) Proračun Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) Razdjel 21. Glava 010001, Ekonomski kod 614100, „Tekući prijenosi za programe kulture“.

Cijelu odluku možete preuzeti sa sljedeće poveznice

Programu utrosku sredstava kultura 2017.pdf