Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa na radnom sastanku BIHTEK Tempus projekta

Od 22.04. – 23.04.2015. godine na Sveučilištu u Bihaću održan je sastanak partnera BIHTEK Tempus Projekta - „Benchmarking as a tool for improvement of higher education performance“ – BIHTEK ili „Benchmarking kao instrument za unapređenje uspješnosti visokog obrazovanja“.

Glavni cilj ovog projekta odnosi se na uvođenje metodologije vrednovanja na BiH sveučilištima kao modernog alata za upravljanje, kao i efikasnih metoda za poboljšanje kvalitete. Osim Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke u projekt je uključeno 8 javnih sveučilišta u BiH, tri sveučilišta iz EU, Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete, Agencija za akreditaciju Republike Srpske, tri ministarstva za obrazovanja i CEENQA.
Tema ovog radnog sastanka bila je preciziranje indikatora i podataka internog Benchmarkinga ili interne usporedbe raznih i prethodno međusobno dogovorenih segmenata visokog obrazovanja. Prof. dr. André Govaert, koordinator projekta sa Univerziteta KaHo Sint-Lieven, i prof. dr. Geert Delepeleer su istaknuli svoje zadovoljstvo sa do sada obavljenim projektnim aktivnostima svih učesnika.